SINT LUCAS

|

Rianne van der Heiden en Alide van der Poel

Met een breed aanbod creatief-technisch-ondernemende opleidingen op VMBO en MBO niveau in Eindhoven en Boxtel is SintLucas de school voor beroepen in de creatieve industrie. SintLucas is meer dan een school. SintLucas ontwikkelt zich als een creative community. Binnen en buiten de school, online en via social media, 24/7 en over de landsgrenzen heen werken leerlingen, studenten en medewerkers samen aan een toekomst in de creatieve industrie. De strategie voor 2015-2019 staat in het teken van verbinding. SintLucas is een ambitieuze school in een dynamische omgeving. Om eigentijds, uitdagend en aantrekkelijk onderwijs te waarborgen, spelen we continue in op de ontwikkelingen en uitdagingen in de creatieve industrie en in de maatschappij. SintLucas bestaat uit professionals die samen de organisatie vorm en inhoud geven. 

SintLucas offers a wide range of creative-technical-entrepreneurial programms at the VMBO (preparatory vocational education) and MBO (intermediate vocational education) level. SintLucas is more than just a school. SintLucas is developing as a creative community. Inside and outside the school, online and through social media 24/7 and across national borders, pupils, students and staff work together for a future in the creative industry. The strategy for 2015-2019 has its focus on connecting. SintLucas is an ambitious school in a dynamic environment. To stay contemporary, challenging and ensure attractive education, they continuously respond to the developments and challenges in the creative industry and in society. SintLucas consists of professionals who together form and give substance to the organization.

Adres

Torenallee 75
5617 BB, Eindhoven

Telefoon

040 259 13 91

Email

info@sintlucas.nl

Website

www.sintlucas.nl

Contacten

Rianne van der Heiden
Alide van der Poel