SINT TRUDO

|

Francine Linssen en Charlotte Verschoor

Trudo is een Eindhovense woningcorporatie die net effe anders is. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen ze van hun spreken. Daarbij staat niet het vastgoed centraal, maar de mensen die ze huisvesten. 'Supporting People’ is hun missie: het hogere doel dat Sint Trudo bestaansrecht geeft. Ze willen mensen die vooruit willen in het leven ondersteunen of faciliteren. Hierbij hanteren ze een breder perspectief dan alleen het wonen. Samen met de vele partijen in hun netwerk beoogt Sint Trudo sociale stijging te faciliteren op vier maatschappelijke ladders: wonen, leren, werken en vrije tijd. In de uitvoering nemen ze in dat netwerk uiteraard met name het wonen voor hun rekening.

Trudo is a housing corporation from Eindhoven that dares to be different with remarkable projects, innovative products en new initiatives, all aimed at ''Supporting People''. 'Supporting People 'is their mission: the higher purpose that St. Trudo gives legitimacy. They want people who want to move forward to support or facilitate in life. Here they take a broader perspective than just living. Along with the many parties to facilitate their social network aims St. Trudo increase in four social ladders: live, learn, work and leisure. In the execution take them obviously focus on living in that network on their behalf.

Adres

Torenallee 34
5617 BD, Eindhoven

Telefoon

040-235 9821

Email

flinssen@trudo.nl

Website

www.trudo.nl

Contacten

Francine Linssen
Charlotte Verschoor