SINT TRUDO

40W

Francine Linssen

Torenallee 34
5617 BD, Eindhoven

040-235 9821
flinssen@trudo.nl
www.trudo.nl

Trudo is een Eindhovense woningcorporatie die net effe anders is. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen ze van hun spreken. Daarbij staat niet het vastgoed centraal, maar de mensen die ze huisvesten. ‘Supporting People’ is hun missie: het hogere doel dat Sint Trudo bestaansrecht geeft. Ze willen mensen die vooruit willen in het leven ondersteunen of faciliteren. Hierbij hanteren ze een breder perspectief dan alleen het wonen. Samen met de vele partijen in hun netwerk beoogt Sint Trudo sociale stijging te faciliteren op vier maatschappelijke ladders: wonen, leren, werken en vrije tijd. In de uitvoering nemen ze in dat netwerk uiteraard met name het wonen voor hun rekening.

Share

Zet in je beginscherm

Klik hieronder om de 24U website in het beginscherm van je telefoon te zetten