SIOUX

|

Mark Hoevenaars en Jacqueline Coppelmans

Sioux Technologies wil samen met haar klanten waarde toevoegen en bouwen aan innovatieve oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappij die slimmer, veiliger, gezonder, plezieriger en duurzamer is. Hiervoor heeft Sioux alle expertises in huis om maximaal bij te dragen aan het succes van hightech producten en productiesystemen. De kracht van Sioux zit in de unieke combinatie van hoogwaardige competenties op het gebied van software, mechanica, optica, fysica, mechatronica, elektronica, wiskunde, AI en IoT oplossingen. Met meer dan 700 engineers ondersteunt of vormt Sioux de R&D afdeling van vooraanstaande hightech bedrijven. Sioux neemt hierbij graag de verantwoordelijkheid op zich: vanaf het meedenken in de conceptfase tot en met het leveren van serie productie.

Sioux Technologies wants to add value to its clients and build innovative solutions that can contribute to a society that is smarter, safer, healthier, more enjoyable and more sustainable. Therefore, Sioux has all the expertise in-house to contribute to the maximum success of high-tech products and production systems. Sioux's strength lies in the unique combination of high-quality competences in software, mechanics, optics, physics, mechatronics, electronics, mathematics and final assembly & testing. With more than 700 engineers Sioux supports or forms the R & D department of leading high-tech companies. Sioux is keen to take responsibility: from creating ideas in the conceptual phase up to the delivery of serial production.

Adres

Esp 405
5633 AJ, Eindhoven

Telefoon

040 267 7100

Email

info@sioux.eu

Website

www.sioux.eu

Contacten

Mark Hoevenaars
Jacqueline Coppelmans