SIX FINGERS

|

Rob Adams

Six Fingers is een innovatiebureau. Zij helpt bedrijven om de toekomst te ontwikkelen vanuit hun eigen filosofie, dat ieder probleem al eens is opgelost. Daar gelooft zij heilig in, het is de basis onder het werk. Door gebruik te maken van cases en voorbeelden uit andere industrieën en wetenschappen komen de professionals van Six Fingers tot nieuwe inzichten en oplossingen. Cross industry learning leidt tot krachtige product- en service innovaties en eenduidige strategieën. Six Fingers werkt sinds 2006 met succes en plezier aan nieuwe producten, services en strategieën in diverse sectoren voor zwel MKB als multinationals.

Six Fingers innovates. They help companies to develop the future. From their own philosophy, that every problem has already been solved. They firmly believe in this, it is the basis of their work. By making use of case studies and examples from other industries and sciences, the professionals at Six Fingers gain new insights and come up with innovative solutions. Cross-industry learning creates powerful product and service innovations and unambiguous strategies. Six Fingers is working since 2006 with success and enjoyment on new products, services and strategies in various sectors.

Adres

Torenallee 3
5617 BA, Eindhoven

Telefoon

040 842 62 02

Email

info@sixfingers.nl

Website

www.sixfingers.nl

Contacten

Rob Adams