SPARCKEL

|

Maarten Voorhuis

Sparckel is een gezonde daglicht ervaring die goed is voor je stemming en mentale conditie. Denk hierbij aan het opgewekte gevoel dat je hebt op de eerste zonnige lentedag na een grijs grauwe winterperiode. We hebben in kantoorgebouwen en thuis voldoende licht om te zien. Maar waarom voelen we ons vaak futloos, neerslachtig en slapen we minder goed….? Dat komt omdat we overdag te weinig licht krijgen en ’s avonds voor het slapen gaan teveel. Bovendien missen we de vitale informatie die de zon buiten aan ons geeft. We staan dus onvoldoende in contact met het veranderde daglicht buiten omdat we gemiddeld 90% van de dag binnen in gebouwen zijn. Ondanks ramen, wordt onze interne klok onvoldoende geprikkeld. Met Sparckel ontvang je wel 100% van je dagelijkse portie daglicht. Sparckel is makkelijk te plaatsen omdat alle Led techniek Plug & Play is samengebracht in een elegante design lamp, klaar voor jouw gezonde lichtervaring.

Sparckel is a healthy daylight experience that is good for your mood and mental condition. Think of the excited feeling the first sunny spring day gives you after a gray winter. At the office and at home we have enough light to see. But why do we often feel lifeless, dejected and don’t sleep well..? That's because we get too little light during the day and too much light at night before going to bed. In addition, we miss the vital information that the outside sun gives to us. We are therefore insufficiently in touch with the changing daylight outside because on average we are 90% of the day inside buildings. Despite windows, our internal clock is not sufficiently stimulated. With Sparckel you get 100% of your daily portion of daylight. Sparckel is easy to install because all Led technology Plug & Play is brought together in an elegant design lamp, ready for your healthy light experience

Adres

High Tech Campus 10
5656, Eindhoven

Telefoon

040 851 6433

Email

info@sparckel.nl

Website

www.sparckel.nl

Contacten

Maarten Voorhuis