STERKER WERKT

|

Yvonne Hoosemans

Sterker Werkt heeft een grote passie voor het helpen van werkzoekenden aan een baan. Of dit nu neerkomt op re-integratie, outplacement, 2e spoor verzuim, loopbaan begeleiding, ambulante woonbegeleiding, job coaching of doelgerichte trainingen. Sterker Werkt zet de belangen van de werkzoekende voorop en rust niet totdat de doelen zijn behaald. Bij 2e spoor ondersteunen ze tevens werkgever en werknemer in dat wat er volgens de wet verbetering poortwachter van hen verwacht wordt. Als drie eenheid, met korte lijnen, gaan ze samen dit traject in. Al ruim 20 jaar is Sterker Werkt gespecialiseerd en succesvol in het begeleiden, coachen en bemiddelen van personeel en personeelsontwikkeling.

Sterker Werkt has a great passion for helping jobseekers getting a job. Whether this means reintegration, outplacement, 2nd track default, career counseling, outpatient living support, job coaching or targeted training. They put the interests of the jobseeker first and carry on until the goals have been achieved. At the 2nd track, they also support the employer and the employee in that what happens according to the law improvement gatekeeper is expected of them. For more than 20 years Sterker Werkt is specialized and successful in guiding, coaching and mediating of staff and staff-development.

Adres

Dillenburgstraat 51
5652 AM, Eindhoven

Telefoon

040 25 100 33

Email

info@sterkerwerkt.nl

Website

www.sterkerwerkt.nl

Contacten

Yvonne Hoosemans