SUMMA COLLEGE

|

Régine van Lieshout en Linda van Steenhoven

Het Summa College bestaat uit 25 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en biedt een grote diversiteit aan opleidingen en cursussen. Summa werkt in Brainport Regio Eindhoven, de regio die wil uitgroeien tot een van de drie belangrijkste toptechnologieregio’s van Europa. Dat kan alleen met goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Hun opdracht is om deze op te leiden. In hechte samenwerking met bedrijven en instellingen leveren zij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, in een omgeving waar studenten zich welkom en thuis voelen. Ze onderscheiden zich door een actieve, persoonlijke begeleiding van studenten. De keuze voor een passende opleiding en het behalen van een diploma staan daarbij centraal. 

The Summa College consists of 25 secondary vocational schools and offers a wide variety of courses. Summa works in Brainport Region Eindhoven, the region that wants to become one of the three most important top technology regions in Europe. This is only possible with well-qualified and motivated employees. Their assignment is to train these. In close collaboration with companies and institutions, they deliver challenging and high-quality education in an environment where students feel welcome and at home. They distinguish theirselves through active, personal guidance of students. The choice for an appropriate education and obtaining a diploma are central to this.

Adres

Sterrenlaan 6
5631 KA, Eindhoven

Telefoon

040 269 44 44

Website

www.summacollege.nl

Contacten

Régine van Lieshout
Linda van Steenhoven