TALENTSCOUTZ

|

Jeroen van Ganzenwinkel, Marloes van Hugten en Tom van Poppel

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales- en managementtalenten. Zij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen van met name sales, management en directie functies in Nederland. Functie gespecialiseerd en branche overschrijdend. Daarnaast zijn zij dankzij opgebouwde ervaring, kennis en inzichten een betrouwbare en persoonlijke partner in de ontwikkeling van mensen en organisaties. In hun bedrijfsvoering wordt sport als metafoor gebruikt om hun visie dichtbij henzelf te houden en optimaal uit te kunnen dragen. In de sport gaat het namelijk om de prestatie, waarbij talent, mentaliteit, leervermogen, expertise en drive belangrijke kernwaarden zijn. Dit zijn tevens de kenmerken die zij terugzien in het bedrijfsleven en in de doelgroep functies waarin zij hun talenten bemiddelen.

Talentscoutz is a recruitment, selection and executive search agency for sales and management talents. In particular, they specialize in mediating in sales, management and board positions in The Netherlands. Function specialized and exceeding branches. They are a reliable and committed partner in the development of people and organisations, thanks to their accumulated experience, knowledge and insights. They use sports as metaphor in their business cases to keep their vision close to themselves to be able to perform optimally. In sports it’s about performance. Talent, mentality, learning ability, expertise and drive are important core values. These are at the same time the characteristics they experience in business life and in the target group functions in which they mediate their talents.

Adres

Raiffeisenstraat 11
5611 CH, Eindhoven

Telefoon

040 787 33 27

Email

info@talentscoutz.nl

Website

www.talentscoutz.nl

Contacten

Jeroen van Ganzenwinkel
Marloes van Hugten
Tom van Poppel