TECHKICKS

|

Rian Dings

Tech zit in alles in het dagelijks leven. Dus is het goed om te weten hoe het werkt en wat je er nog meer mee zou kunnen doen.  Wel handig als je risico’s in kunt schatten en zelf tech kunt maken, bedienen en programmeren. We willen de angst voor technologie omzetten naar een positieve beleving, zodat mensen zich vrij voelen om met tech aan de slag te gaan. TechKicks! faciliteert tech en robotica playgrounds voor basis- en middelbare scholen, bedrijven en events. We hebben een breed scala  aan tech tools en robots. TechKicks! organiseert wekelijks tech activiteiten voor kinderen. Het TechKicks!-programma varieert voortdurend en wordt afgestemd op behoefte van de deelnemers en nieuwe technologie. Dit kan zelfs op individueel vlak, we kunnen verschillende robots en tools programma’s meenemen om mensen specifiek te begeleiden. Ook worden we ingezet bij bedrijven, we nemen teams mee om technologie te ontdekken, te ervaren hoe robots werken en te laten ze programmeren. Gegarandeerd dat de deelnemers na een middag over de vreesdrempel zijn en ervaren hebben dat tech tof is. Eveneens verzorgen we voor bedrijven tech events voor klanten, teams, medewerkers en open dagen, om een passende tech beleving te leveren aansluitend bij de organisatie.

Tech is in everything in everyday life. So it's good to know how it works and what else you could do with it. Very useful if you can estimate risks and make, operate and program tech yourself. We want to convert the fear of technology into a positive experience, so that people feel free to get started with tech. TechKicks! facilitates tech and robotics playgrounds for primary and secondary schools, companies and events. We have a wide range of tech tools and robots. TechKicks! organizes weekly tech activities for children. The TechKicks! Program varies continuously and is tailored to the needs of participants and new technology. This can even be done on an individual level, we can bring different robots and tools programs to specifically guide people. We are also deployed at companies, we take teams to discover technology, experience how robots work and let them program them. Guaranteed that after an afternoon the participants are over the threshold of fear and have experienced that tech is great. We also provide tech events for customers, teams, employees and open days for companies, to deliver a suitable tech experience that matches the organization.

Adres

Lichtenberg 10
5911 GX, Venlo

Telefoon

06 203 921 26

Website

techkicks.nltech-fun-in-bedrijf

Contacten

Rian Dings