TRC ADVOCATEN

|

Geert Bosman

Bij TRC Advocaten werken ervaren advocaten die zijn opgeleid in een brede algemene rechtspraktijk en zich daarna hebben verdiept in één of meer rechtsgebieden. Ze werken vanuit specialisaties van de individuele advocaten met een grote deskundigheid, goede bereikbaarheid en snelheid, dit tegen concurrerende tarieven. Met specialismen op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, incassorecht, bouwrecht, huurrecht, insolventierecht en contractenrecht wordt met name het MKB bediend. Maar ook overheidsinstellingen, gemeenten en particulieren (personen- en familierecht en erfrecht) behoren tot de clientèle. Het werkterrein van advocaat Geert Bosman wordt gevormd door het vastgoedrecht en ondernemingsrecht en hij is binnen die rechtsgebieden gespecialiseerd in bouwrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht.

TRC Advocaten employs experienced lawyers who are trained in a broad general legal practice and who have subsequently specialised in one or several legal areas. Their work is based on the specialisations of the individual lawyers, and we offer a high degree of expertise, ease of access and speed, all at competitive rates. Their specialisations in the area of business law, employment law, debt collection law, construction law, tenancy law, insolvency law and contract law mean that they particularly serve small and medium-sized enterprises. Government institutions, municipalities and private individuals (law of persons and family law as well as inheritance law) are also among their clientele. The area of work of lawyer Geert Bosman is formed by property law and business law, and within those legal areas he specialises in construction law, tenancy law and liability law.

Adres

Bolwerk 18
5509 MH, Veldhoven

Telefoon

040 294 4500

Email

info@trc-advocaten.nl

Website

www.trc-advocaten.nl

Contacten

Geert Bosman