UIT IN EINDHOVEN

|

Lidy Lathouwers

Blijf aan, ga uit. Uit in Eindhoven verrijkt, verbindt en bevordert cultuur in Eindhoven, onder meer door elke maand een uitkrant uit te geven en dagelijks de agenda te verzorgen op stadswebsite thisiseindhoven.nl. De stichting is een positieve gesprekspartner van cultuurorganisaties, publiek en belanghebbenden en is succesvol als de deelname aan cultuur(beleving) in Eindhoven toeneemt. Als directeur-bestuurder brengt en houdt Lidy Lathouwers de boel bijeen, wat met recht een prestatie te noemen is temidden van het huidige culturele klimaat. Een recente opdracht kwam vanuit Brainport Development: Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365 zullen samen de taken op het gebied van cultuurmarketing verbreden naar de hele regio. Sinds 2011 is zij samen met Merel Morre tekstbureau Brief van de Koning. De kracht van Brief van de Koning is hun gebundelde expertise, die een behoorlijk breed veld beslaat. In 2020 lanceerde het tekstbureau een nieuw product www.koersquotes.nl – een set van 6 tot 9 oneliners die je organisatie helpen bij het uitdragen van de koers, bijvoorbeeld in een verander- of strategietraject. De quotes koersen op de toekomst en helpen om de missie, visie en strategie steeds weer te voelen en voeden. Voor 24 uur in bedrijf schreven Merel en Lidy al diverse teksten, waaronder de brand story (2020).

Stay on, go out. Uit in Eindhoven enriches, connects and promotes culture in Eindhoven, for example by publishing a newspaper every month and providing the daily agenda on city website thisiseindhoven.nl. The foundation is a positive discussion partner for cultural organizations, the public and stakeholders and is successful if participation in culture (experience) in Eindhoven increases. As director-manager Lidy Lathouwers brings and keeps things together, which can rightly be called an achievement amidst the current cultural climate. A recent assignment came from Brainport Development: Uit in Eindhoven, Eindhoven247 and Eindhoven365 will together broaden the tasks in the field of culture marketing to the entire region. Since 2011 she has worked with Merel Morre as a text agency, Brief van de Koning. The strength of Brief van de Koning lies in their bundled expertise, which covers a fairly broad field. In 2020, the text agency launched a new product www.koersquotes.nl - a set of 6 to 9 one-liners that help your organization communicate its course, for example in a change or strategy process. The quotes are heading for the future and help to feel and nourish the mission, vision and strategy time and again. For 24 uur in bedrijf, Merel and Lidy have already written various texts, including the brand story (2020).

Adres

Deken van Somerenstraat 4
5611 KX, Eindhoven

Telefoon

040 291 04 50

Email

info@uitineindhoven.nl

Website

www.uitineindhoven.nl

Contacten

Lidy Lathouwers