UIT IN EINDHOVEN

|

Lidy Lathouwers

Uit in Eindhoven verspreidt het kunst- en cultuurprogramma van de stad. Via diverse communicatiekanalen promoot Uit in Eindhoven het aanbod van theatervoorstellingen, concerten, films, exposities, lezingen en het jeugdaanbod van ruim dertig grote en kleinere cultuurorganisaties. De stichting geeft elf keer per jaar een krant uit met een oplage van 42.000 die verspreidt wordt via zo’n negenhonderd uitgiftepunten en ook aan huis wordt bezorgd. Uit in Eindhoven is onafhankelijk en werkt zonder steun van de overheid onder de verantwoordelijkheid van Lidy Lathouwers. Sinds 2013 organiseert zij ook de opening van het culturele seizoen in Eindhoven, met het evenement Hallo Cultuur! op de eerste zondag van september. Tevens runt zij samen met stadsdichter Merel Morre een eigen tekstbureau genaamd Brief van de Koning.

Uit in Eindhoven maps and distributes what the city has to offer in the area of art and culture. Through their various communication channels Uit in Eindhoven promotes the theatre, concerts, movies, expositions, readings and youth offer of over thirty large and smaller culture organizations. Eleven times a year the foundation publishes their own paper with a circulation of 42.000. This paper is distributed via nine hundred distribution points and is also delivered at home. Uit in Eindhoven is independent and operates without government support under the management of Lidy Lathouwers. Since 2013 she organizes the official opening of the new cultural season in Eindhoven, with the event Hallo Cultuur! every first Sunday of September. She also runs  her own text agency: Brief van de Koning together with her companion Merel Morre.

Adres

Deken van Somerenstraat 4
5611 KX, Eindhoven

Telefoon

040 291 04 50

Email

info@uitineindhoven.nl

Website

www.uitineindhoven.nl

Contacten

Lidy Lathouwers