UWV WERKBEDRIJF

|

Manon Tubee

Het WERKbedrijf is het onderdeel van het UWV waar arbeidsbemiddeling en re-integratie bij elkaar komen en een trefpunt vormen voor werkzoekenden en werkgevers. Hun missie is helder: ‘steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.’ Dit betekent dat ze iedere werkzoekende zo snel mogelijk aan de slag helpen en iedereen die kan werken direct bereikbaar willen maken voor werkgevers. Totdat werkzoekenden weer aan het werk zijn, kunnen ze bij UWV terecht voor het aanvragen van een uitkering, advies en ondersteuning. Ook bieden ze werkgevers informatie en voorzieningen bij het vinden van gekwalificeerd personeel. 

WERKbedrijf is a part of UWV where employment-mediation and reintegration form a meeting point for job seekers and employers. Their mission is clear: ‘more people working by uniting supply and demand’. This means that they help every job seeker as fast as possible with finding work and make people who can work available for employers. Job seekers can appeal to UWV to apply for welfare, advice and support. They also offer employers information and facilities in their search for qualified employees.

Adres

Pastoor Petersstraat 134
5612 LV, Eindhoven

Telefoon

0900 9294

Email

manon.tubee@uwv.nl

Website

www.werk.nl

Contacten

Manon Tubee