VALUE-TMC

|

Sjors Apeldoorn

Value-TMC biedt u het gemak van 5D-Tendering. Dit betekent vijf dimensionale aanbesteding- en tenderondersteuning via commerciële vaardigheid, diepgaande juridische kennis, management expertise, hoogstaande tender trainingen en beleidsmatig inzicht. Value-TMC biedt direct commerciële ondersteuning aan uw tenderafdeling, geeft juridisch advies, stelt een nieuwe tender- of commerciële strategie op en kan deze ook voor u uitvoeren. Verder formuleert Value-TMC voor u nieuw, juridisch steekhoudend en goed uitvoerbaar aanbestedingsbeleid en verzorgt Value-TMC trainingen zoals; “Bestek-begrip”, “Best Value Procurement” en “Succesvol offerte schrijven”. Kortom, Value-TMC biedt u het tendertotaalpakket.

Value-TMC offers you the convenience of 5D-Tendering. This means five-dimensional support on tenders and procurement, through commercial skills, in-depth legal knowledge, management expertise, high-quality tender training skills and procurement strategy-based insights. Value-TMC directly supports you/your tender department, provides legal advice and draws up and/or introduces a new tender- or commercial strategy for your company based on our management experience. In addition, Value-TMC formulates a new, legally sound and well-executable procurement policy for you and will provide training such as; "RFP-Understanding", "Best Value Procurement" and "Successful Tender writing". In short, Value-TMC offers you the total tendering package.

Adres

Het College 10
5611 EH, Eindhoven

Telefoon

06 250 66 621

Email

sjorsapeldoorn@value-tmc.nl

Website

www.value-tmc.nl

Contacten

Sjors Apeldoorn