VAN KEULEN TECHNIEK

|

Frank Broeren

Van Keulen Techniek is een ervaren vakspecialist voor ieder technisch installatievraagstuk, inspecties én onderhoud. Klein of groot, eenvoudig of ingewikkeld, particulier of bedrijf, ze zijn betrokken bij elk project. Ze vinden het namelijk veel leuker om te luisteren en buiten de kaders te denken dan alleen maar advies te geven. Bovendien zorgen ze ervoor dat de installatie tot in de puntjes wordt uitgevoerd. Dat is waar ze het verschil maken. Het verschil zit in de details! Van Keulen Techniek geeft niet klakkeloos advies of maken wat, maar ze gaan het gesprek met jou aan. Ze zijn er persoonlijk mee gemoeid. Met elkaar, het team en de opdrachtgever zorgen ze voor het resultaat. Hun betrokkenheid zie je in alles terug. Een sok om de trap zodat de vloer niet beschadigd, is een klein detail maar juist dat maakt het verschil.

Van Keulen Techniek is an experienced specialist for every technical installation issue, inspections and maintenance. Small or large, simple or complicated, private or company, they are involved in every project. They find it much more fun to listen and think outside the box than just give advice. Moreover, they ensure that the installation is carried out to perfection. That's where they make the difference. The difference is in the details! Van Keulen Techniek does not give unquestioning advice or make something, but they start the conversation with you. They are personally involved. Together, the team and the client ensure the result. You can see their involvement in everything. A sock around the stairs so that the floor is not damaged is a small detail, but that makes the difference.

Adres

Broekkantsedijk 25
5482 ET, Schijndel

Telefoon

073 – 7200991

Email

contact@vankeulentechniek.nl

Website

www.vankeulentechniek.nlover-van-keulen-techniek

Contacten

Frank Broeren