VARNA WIJNEN

|

Varna Archer

Geen drank ter wereld heeft zo veel te bieden qua smaak, beleving en diversiteit als wijn. Dat maakt het spannend, maar tegelijk misschien ook ingewikkeld en moeilijk. Maar dat betekent niet dat je er ook altijd ingewikkeld en moeilijk over moet doen. Juist niet. VARNA WIJNEN vindt dat iedereen de perfecte wijn moet kunnen vinden zonder dat diegene de wijntaal spreekt of een Gold Card heeft. Wijn moet passen bij ieders eigen smaak en het moment dat de fles open gaat. Daarom hanteert VARNA WIJNEN negen categorieën van wit tot rood, van rosé tot bubbels. Elke categorie zegt iets over de smaak, maar ook over het geschikte moment om een bepaalde wijn te drinken.

No drink in the world has so much to offer in terms of taste, experience and diversity as wine. That’s exciting, yet perhaps complex and difficult. But that does not mean you always have to be complicated about wine. Particularly not. VARNA WIJNEN thinks that everyone should be able to find the perfect wine, without mastering the wine language or having a Gold Card. Wine should suit people’s own taste and the moment the bottle is opened. Therefore, VARNA WIJNEN uses nine categories from white to red, from rosé to bubbles. Each category tells us something about the taste, but also the right time for a particular wine.

Adres

Hoogstraat 103
5615 PB, Eindhoven

Telefoon

040 23 72 851

Email

info@varnawijnen.nl

Website

www.varnawijnen.nl

Contacten

Varna Archer