VOYEDGE

|

Rosalie Urselmann

Technologische, economische en sociale ontwikkelingen beïnvloeden uw organisatie steeds sneller. VoyEdge neemt u mee op reis naar de toekomst van uw organisatie. Zodat u weet welke stappen u vandaag moet zetten om morgen succesvol te zijn. VoyEdge organiseert maatwerk inspiratie- en innovatiereizen naar wereldwijde bestemmingen. Hun kracht zit in de ontwikkeling van een inhoudelijk programma dat perfect aansluit bij de relevante thema's in uw werkveld. Daarnaast ontzorgen ze u bij de praktische kant van de reis. VoyEdge heeft een hoogwaardig netwerk in veel innovatieve hotspots wereldwijd, zoals Silicon Valley. Ze hebben ruime ervaring met reizen voor bestuurders van ondernemingen, overheden en kennisinstellingen. VoyEdge heeft kennis van innovatieprocessen en de laatste inzichten op dit gebied. Zo realiseren ze reizen met impact.

Technological, economic and social developments affect your organization more and more. VoyEdge takes you on a journey into the future of your organization. So you know what steps to make today in order to be successful tomorrow. VoyEdge organizes tailormade inspiration- and innovation journeys to worldwide destinations. Their strength lies in the development of a substantive program that fits perfectly with the relevant topics in your field. They also unburden you with arranging the practical side of the trip. VoyEdge has a high quality network in many innovative hotspots worldwide, such as Silicon Valley. They have extensive experience in travel for executives of enterprises, governments and research institutions. VoyEdge has knowledge of innovation processes and the latest insights in this area. That is how they realize journeys with impact. 

Adres

Klokgebouw 261
5617 AC, Eindhoven

Telefoon

06 24 98 04 27

Email

info@voyedge.nl

Website

www.voyedge.nl

Contacten

Rosalie Urselmann