W2 INSIGHT

|

Jos Luypaers

Iedere ondernemer of directie wil teams en leidinggevenden binnen zijn organisatie optimaal laten functioneren. Daarom wil je werk maken van onvoldoende samenwerking, communicatie, verloop, verzuim, eilandjescultuur of het niet nakomen van afspraken. Je wilt op resultaatgerichte en praktische wijze een einde maken aan ‘gedoe’ binnen en tussen teams. W2 Insight heeft in de praktijk bewezen dat dit kan en werkt! Het geheim van hun succes? Hun programma’s helpen jouw managers en teams om zichzelf te helpen met als resultaat dat ieder teamlid (nog meer) handelt vanuit betrokkenheid en persoonlijk leiderschap. Hoe jouw teams zich verder kunnen ontwikkelen, is ook mede afhankelijk van jóuw leiderschap. Daarom ondersteunt W2 Insight je ook in het vaststellen en bereiken van je persoonlijke ontwikkelwensen

Every entrepreneur or board of directors wants their teams and executives within their organization to function optimally. This is why you will want to address insufficient cooperation, communication, turnover, absence, a closed business culture or non-compliance with agreements. You want to put and end to any problems within and between teams in a result-oriented and practical manner. W2 Insight has proven in practice that this is possible and works! The secret of their success? Their programs help your managers and teams to help themselves, which results in each team member acting (even more) on the basis of engagement and personal leadership. How your teams will continue to develop depends partly also on your own leadership. This is why W2 Insight also supports you in determining and achieving your personal development needs. 

Adres

Torenallee 20
5617 BC, Eindhoven

Telefoon

085 303 7125

Email

info@w2insight.nl

Website

w2insight.nl

Contacten

Jos Luypaers