WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

|

Job Heerink

Op Voorne-Putten en Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, De Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht zorgt waterschap Hollandse Delta voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Hun missie is: "Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied.

At Voorne-Putten and Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, De Hoeksche Waard and the Eiland van Dordrecht, the Hollandse Delta water authority provides clean and sufficient water and safe dikes and roads. Their mission is: " Waterschap Hollandse Delta protects the South Holland islands from flooding, manages the surface water, purifies the waste water, manages the (shipping) roads and makes an active contribution to the spatial planning of its area.

Adres

Handelsweg 100
2988 DC, Ridderkerk

Telefoon

088 97 43 000

Email

J.Heerink@wshd.nl

Website

www.wshd.nlindex.html

Contacten

Job Heerink