WIJNEN INSTALLATIETECHNIEK BV

|

Chris Stolwijk

Wijnen Installaties is een erkend betrouwbare partner voor ontwerp, engineering, realisatie en onderhoud van uw installatie. Ze werken volgens de verwachtingen die beheerders, gebruikers én overheid aan gebouwen stellen op het gebied van duurzame energie, comfort, veiligheid en ruimte. Ze volbrengen al hun technieken in een gebouw: voor zowel sprinkler als brandmelden werktuigbouwkundig kunt u hun terecht voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud.  Hun gespecialiseerde vakmensen streven in elk ontwerp naar optimaal resultaat en kijken samen met u welke oplossing het beste aansluit op uw wensen, de exploitatiekosten en een gebouw dat integraal op alle aspecten uiterst presteert! Voor Wijnen is het vanzelfsprekendheden om te zijn waar ze voorstaan: gedegen en betrouwbaar, met samenwerkingen waarin ze afspraken nakomen.Wat ze ook niet meer dan normaal vinden, is dat ze werken met materialen en technieken die voldoen aan de hoogst denkbare eisen. Op deze manier bouwen ze langdurige relaties waarin ze nu en in de toekomst de ambities van al hun klanten waarmaken.​ Voor een optimale woon- en werkomgeving is goed onderhoud van uw technische installatie een must. Ze nemen u die zorg graag uit handen en handelen adequaat in geval van storing. Ze monitoren uw installatie continu en zorgen voor de perfecte instelling. Zo zorgen ze voor optimaal gebruik tijdens de hele levensduur.

Wijnen Installaties is a recognized trustworthy partner for design, engineering, implementation and maintenance for your installation. They work according to the expectations that administrators, users and government set for buildings in the field of sustainable energy, comfort, safety and space. They complete all there techniques in a building: for both sprinkler and fire alarm mechanical engineering you can come for advice, design, installation and maintenance to Wijnen. Their specialized professionals strive for optimum results in every design and together with you they look for the solution that suits your wishes, the operating costs and a building that performs extremely well in all aspects! For them, it is natural to be what they stand for: thorough and reliable, with partnerships in which they honor agreements. They work with materials and techniques that reach the highest conceivable requirements. In this way they build long-term relationships in which we realize the ambitions of all our customers, now and in the future. A proper maintenance of your technical installation is a must for an optimal living and working environment. They are happy to relieve you of this concern and act appropriately in the event of a malfunction. They continuously monitor your installation and ensure the perfect setting. In this way Wijnen ensure optimum use throughout the entire durability.

Adres

Boschdijk 722
5624 CL, Eindhoven

Telefoon

040 290 11 60

Email

info@wijneninstallaties.com

Website

www.wijneninstallaties.com

Contacten

Chris Stolwijk