FUTURIS ZORG & WERK

40 W

100 W

partner

g-w
partner

k-s
partner

Iwan van Hagen

Daalakkersweg 2

5641 JA Eindhoven

Futuris Zorg en Werk is een kleinschalige zorginstelling in de regio Zuidoost-Brabant en biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met psychische problematiek vanuit de WMO, WLZ en UWV. De zorg is vraag-, oplossings- en herstelgericht, waarbij de cliënt eigenaarschap ervaart over zijn eigen ontwikkelproces én een zo groot mogelijke ontwikkelkans krijgt. Het leefgebied wonen wordt ondersteund door een beschermd wonen aanbod van meer dan 100 appartementen in de regio, maar ook ambulante ondersteuning in de eigen woning is mogelijk. Op het (leef)gebied van werk/daginvulling heeft Futuris, middels samenwerkingen met lokale ondernemers, werkprojecten gerealiseerd met als doel een zinvolle daginvulling. Dit gebeurt door het aanleren of oefenen van vaardigheden en het (her)ontdekken van kwaliteiten. Met dit integrale aanbod ondersteunt Futuris haar cliënten op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Scroll naar boven